Resultados para “Usuario: grobii"

Este buscador realiza búsquedas sobre el texto íntegro de los Artículos, Poblamientos, Imágenes y Archivo de conocimientos, así como sobre los comentarios a los Artículos y Poblamientos.

Buscador Global

Tipo de búsqueda
No literal (todas las palabras en cualquier orden) · Sólo en el título

Buscar en:
Biblioteca · Poblamientos · Archivo de Conocimientos · Imágenes · Comentarios

Si no marcas ningún área, buscará en todas (excepto en comentarios).


Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


 1. #1 grobii 05 de sep. 2005

  Biblioteca: Fronteiras e Identidades

  A nacion galega, sempre foi semellante a Portuguesa, inda que esta evolucionou moito, mentres que a Galega foi reprimida durante séculos....senon hoxe serían case iguais....ahí temos un exemplo de que "quedar fora da fronteira" dun país, pode marca-lo curso da historia, inda que a cultura sexa a mesma....Portugal evolucinou, o idioma evolucionou...pero Galiza foi cada vez retrasandose máis e mais, inda que tiña xente traballadora e humilde...e incluso que cambiou e axudou a cambiar moitas cousas na historia occidental......mais culturalmente foi reprimida dunha manerira voraz durante moitisimos séculos...e inda así, e xa é ter mérito, perviviu boa parte da cultura, inda que sin evolucionar, e moi moi moi "castelanizada"....iso é o que pasa....
  ....así que a fin de contas, si importa estar a un lado ou outro do rio, inda que a xente e a cultura sexa a mesma.......pq logo non te recoñecerán nin a túa propia nacionalidade.....galega, po-la "conquista cultural" que da terra se fixo....

  un saúdo, e grazas po-lo teu escrito ;)

 2. Hay 1 comentarios.
  1

Volver arriba