Resultados para “Usuario: ghaillic"

Este buscador realiza búsquedas sobre el texto íntegro de los Artículos, Poblamientos, Imágenes y Archivo de conocimientos, así como sobre los comentarios a los Artículos y Poblamientos.

Buscador Global

Tipo de búsqueda
No literal (todas las palabras en cualquier orden) · Sólo en el título

Buscar en:
Biblioteca · Poblamientos · Archivo de Conocimientos · Imágenes · Comentarios

Si no marcas ningún área, buscará en todas (excepto en comentarios).


Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


 1. #1 ghaillic 22 de nov. 2006

  Biblioteca: LOS ÁMBITOS DE LA NACIÓN ASTURIANA

  Pois eu penso que os asturianos deberian quitarse dunha vez iso de que asturies é españa e o demas terra conquistada, é un mito que fai mais mal que ben á cultura e a nacionalidade asturiana.

  Como tamen deben comezar a recoñecer a súa nacionalidade unica con Llion e o norte de Zamora, sen complexos, e antetodo han de ser conscientes que os nacionalistas españois vanlles a atacar as súas teses teñan ou non teña razon. Que loiten pola súa lingua que se morre, pola súa cultura autoctona que se esquece, sen medos nin complexos...

 2. #2 ghaillic 22 de nov. 2006

  Biblioteca: LOS ÁMBITOS DE LA NACIÓN ASTURIANA

  Pois eu penso que os asturianos deberian quitarse dunha vez iso de que asturies é españa e o demas terra conquistada, é un mito que fai mais mal que ben á cultura e a nacionalidade asturiana.

  Como tamen deben comezar a recoñecer a súa nacionalidade unica con Llion e o norte de Zamora, sen complexos, e antetodo han de ser conscientes que os nacionalistas españois vanlles a atacar as súas teses teñan ou non teña razon. Que loiten pola súa lingua que se morre, pola súa cultura autoctona que se esquece, sen medos nin complexos...

 3. #3 ghaillic 07 de dic. 2006

  Biblioteca: Occitania "también es" Cataluña

  ¿onde, en que seccion? ¿En paises inventados? ¿Á beira de españa?

  http://es.wikipedia.org/wiki/Occitania
  http://es.wikipedia.org/wiki/Países_Catalanes

 4. Hay 3 comentarios.
  1

Volver arriba