Resultados para “Usuario: jay-jay"

Este buscador realiza búsquedas sobre el texto íntegro de los Artículos, Poblamientos, Imágenes y Archivo de conocimientos, así como sobre los comentarios a los Artículos y Poblamientos.

Buscador Global

Tipo de búsqueda
No literal (todas las palabras en cualquier orden) · Sólo en el título

Buscar en:
Biblioteca · Poblamientos · Archivo de Conocimientos · Imágenes · Comentarios

Si no marcas ningún área, buscará en todas (excepto en comentarios).


Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


  1. #1 jay-jay 22 de ene. 2008

    Biblioteca: origen apellido aboy

    non son un exoerto na nateria , pero a solución mais sinxela e razonable a unha questón soe ser a correcta. a miña aportación à contoversia é a seguinte: cerca da miña aldea , no concello coruñes  de frades hai unha aldea de nome Aboi. en tempos foi parroquia , pero hoxe está integrada noutra, de nome:............San Xiao de Céltigos!!!. coido que o actual apelido de aboi ten coma referente  un lugar( non sei se este ou o de caldas ) pero a orixe da toponimia é outo cantar

  2. Hay 1 comentarios.
    1

Volver arriba