Resultados para “Usuario: Elsailacos"

Este buscador realiza búsquedas sobre el texto íntegro de los Artículos, Poblamientos, Imágenes y Archivo de conocimientos, así como sobre los comentarios a los Artículos y Poblamientos.

Buscador Global

Tipo de búsqueda
No literal (todas las palabras en cualquier orden) · Sólo en el título

Buscar en:
Biblioteca · Poblamientos · Archivo de Conocimientos · Imágenes · Comentarios

Si no marcas ningún área, buscará en todas (excepto en comentarios).


Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


  1. #1 Elsailacos 29 de ene. 2008

    Biblioteca: La Dama de Elche se va de viaje

    EL MISTERI DE LA DAMA


    Soc d'Elx i sempre he sentit una gran reverència per aquesta obra d'art però quan era xicotet ia mon iaio i altres vells, que vivien i treballaven les terres al voltant de l'Alcudia, me deien que hi havia un gran misteri sobre l'origen de la dama d'Elx (més que el de la Mare de Deu!) i que per Franco no es podia parlar del tema. Quan vaig llegir per primera volta els comentaris de Moffit pensí que es tractava d'un altre historiador sensacionalista que nomes buscava prestigi cridant l'atenció sobre aspectes relacionades en la seua troballa. Mes ara em xoca molt les maneres de Gerin i altres que, no tenint prou coneiximent de la ciència arqueològica, tracten l'autenticitat de nostra Reina Mora com si fora dogma de fe (inqüestionable!). Sincerament, crec que aqueta peça es una escultura recent d'un gran artista que tindria que estar als llibres de història per la seua maestria que, en molta habilitat i ajudat per experts, sagué escollir la pedra ideal (del nostre iaciment, i tant) per tallar la millor representació esculptòrica d'una ilicitana que ningú ha fet mai. El Pierre Paris fou el director d'aquesta monumental obre que, pasant el temps, ha esdevingut un símbol clau del nacionalisme espanyol i no el trec gens de mèrit.

  2. Hay 1 comentarios.
    1

Volver arriba