Resultados para “Usuario: PenaFurada"

Este buscador realiza búsquedas sobre el texto íntegro de los Artículos, Poblamientos, Imágenes y Archivo de conocimientos, así como sobre los comentarios a los Artículos y Poblamientos.

Buscador Global

Tipo de búsqueda
No literal (todas las palabras en cualquier orden) · Sólo en el título

Buscar en:
Biblioteca · Poblamientos · Archivo de Conocimientos · Imágenes · Comentarios

Si no marcas ningún área, buscará en todas (excepto en comentarios).


Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


 1. #1 PenaFurada 16 de jul. 2007

  Biblioteca: Balneario romano de San Xoán de Carballo de Bergantiños.

  Deixen As Travesas fora deste debate.

 2. #2 PenaFurada 16 de jul. 2007

 3. #3 PenaFurada 11 de abr. 2008

  Poblamientos: Castro das Travesas

  E digo eu...a falar que non hai cancela!

  1.- Os resultados ainda non son públicos posto que ainda non finalizou o traballo de estudo

  2.- Para os amigos/as interesados pódese soliciatr no Concello de Carral (promotor da intervención) unha visita guiada tal e como aconteceu cos participantes das "V Xornadas castrexas" organizadas polo Museu de Cambre (a caso non participaron?)

  3.- Alén comentarios amigabeis e sen antes ter realizado unha visita concertada, resulta mais honrado e honorábel non especular.

  4.- Ao fotógrafo pódeselle agradecer a divulgación (pese ao carácter de "espontáneo"), mais as fotos nen reflicten a totalidade da intervención, nen mostran aspetos relevantes en detalle.  Un bon exemplo é questión das estruturas para o que recomendamos leituras especializadas a tal efeito.

 4. #4 PenaFurada 11 de abr. 2008

  Poblamientos: Castro das Travesas

  Jfca,  xa abonda ;-)

 5. #5 PenaFurada 12 de abr. 2008

  Poblamientos: Castro das Travesas

  Giannini:

  1.- A dirección da escavación non entra nas discusións toponímicas, nen lle interesa especulacións sobre Atricondos e outros (Cidadella, Brigantium etc.).

  2.- Non espalle as súas polémicas con Jfca a outros ámbitos. Ainda que Jfca devería absterse e deixar de citar esta intervención, posto que non está autorizado.

  3.- Ser diletante sobre questións históricas pode ser moi lindo; especular sobre toponímia incluso moi barato. Mais para falar sobre certos temas hai que ser mais rigoroso, formado e prudente: vosté descoñece tanto os obxectivos xerais da intervención (que é unha posta en valor xeral do castro) como os resultados da campaña de 2007. Vosté ten evidentes carencias de formación: non foi capaz de aperceber as estruturas indíxenas (ten que ler un pouco mais e especular menos!), nen as romanas posto que non se orienta no castro (sendo monumental e evidente).

  4.- Farta a súa verborrea administrativa (no diccionario: abundancia de palabras con poucas ideas).

  5.- Se quixer dados fidedignos póñase en contacto coa dirección da intervención e contraste as hispóteses que estime.

 6. #6 PenaFurada 12 de abr. 2008

  Poblamientos: Castro das Travesas

  P.D. desculpe a contundencia; mais a dirección non ten nada a ver con comentarios atrevidos de varios foreiros habituais desta web. Incomoda verse involucrado en comentarios tan disparatados.

  Para calquer questión ficamos a disposición.

  Saúde.

 7. #7 PenaFurada 12 de abr. 2008

  Poblamientos: Castro das Travesas

  Correcto, asunto concluído.

  Grazas.

 8. #8 PenaFurada 12 de abr. 2008

  Poblamientos: Castro das Travesas

  Estruturas pétreasAceso à croaCroa: estruturas indíxenas (postes con calzos; pallabarro)Plataforma 2: estruturas indíxenas (buracos de postes, preparado)Foso: perimetrando muralla do antecastro.

 9. #9 PenaFurada 12 de abr. 2008

  Poblamientos: Castro das Travesas

  Vaia..tencionei inserir unhas fotos que cheguei ver, ficaron os títulos. Pronto, para outro día.

 10. Hay 9 comentarios.
  1

Volver arriba