Autor: Nicolás Vidal
martes, 14 de agosto de 2007
Sección: Noticias
Información publicada por: Onnega
Mostrado 24.628 veces.


Ir a los comentarios

Entrevista a André Pena Graña

André Pena Graña (Ferrol, 1955) é un dos historiadores que con máis paixón viven o seu traballo. Historiador, arqueólogo e arquiveiro do Concello de Narón, asegura que o feito de adicarse a unha localidade con tanta historia permitiulle non pecharse nunha soa época, mal frecuente entre os que se adican á súa profesión. Ademais, poucos como el para falar do noso pasado, dos celtas –organizou varios congresos sobre o tema– e dos mitos dun país no que cada pedra é un libro que arrecende a Historia.

Non é doado facerlle unha entrevista a André Pena, disimulen a confesión. A súa apaixoada erudición sobarda ao interlocutor leigo coa materia da que fala. Na actualidade, Pena está a aumentar a súa xa abondosa bibliografía con traballos como “Santo André de Teixido: O Camiño Máxico dos Celtas” (Ed. Equona) e os tan recentes que aínda non están publicados “Industrias e Reais Fábricas de Narón en Tempos da Ilustración” e o seu “III Volume da Historia de Narón: Priores, Fidalgos, Labregos”, ámbolos dous editados polo Concello de Narón. Acerca deles e do currículo do seu autor a páxina web, www.andrepena.org, ofrece xenerosa información.

Como empeza a túa paixón pola Historia?

—Crieime en Mallorca dos sete aos 14 anos e logo regresei a Ferrol. Eu o que quería ser era escritor, devoraba libros, un ao día, tragábaos. De feito estaba en clases de pintura e lataba para ir ler. Escribía moito, gañaba moitos premios literarios. Así ata que me tocou unha profesora de Historia, María Jesús Vázquez, que me fascinou por como daba clase e presentaba a materia. Foi un amor platónico que me abriu a miña vocación.

Logo especializácheste en Historia Antiga.

—Si, foi un triunfo porque eu son doutor nesa especialidade, pero primeiro fixen arqueoloxía...

Non botas de menos ter quedado na universidade?

—Non, en absoluto, vir a Narón foi unha sorte, a mellor decisión que tomei na miña vida. Isto permitiume ser un historiador total, de tódalas épocas, que é o ideal porque a división histórica é claro que é artificial, son convencións. A Idade Moderna en Europa é a caída de Constantinopla (1453), mentres que en España se data a partir do descubrimento de América en 1492. Esa parcelación en idades evita ver a continuidade histórica de moitas cousas.

Así que o feito de ser historiador dun concello como é o de Narón obrígache a ser experto en distintas épocas e a abrir o teu abano.

—Así foi. Eu estaba con mámoas e castros, e de repente descubro unha riquísima documentación medieval, aprendo paleografía. En fin, o celta, o antigo, o medieval... todo é Historia.

Que representan os teus dous últimos traballos?

—Pois os dous últimos libros, aínda sen presentar, son traballos nos que levo uns 14 anos. Co terceiro volume da historia de Narón fixen unha introdución a xeito de recapitulación sobre o meu traballo dos últimos tres lustros. A miña teima é tratar de buscar a pervivencia de mitos e tradicións, amosar a continuidade co paso do tempo. Hai quen pensa que chegaron os celtas e todos eramos celtas; que chegaron os romanos, e todos romanos; chegaron os modernos, e todos modernos; chegaron os contemporáneos, e todos contemporáneos,... Iso non ten sentido, ácido sulfúrico ao anterior, non? É ridículo, nunca chegou ninguén. Hoxe somos parte da Comunidade Europea e onde están os de Bruxelas? Disto falo na terceira parte do meu libro sobre Narón.

Fóra do tema de Narón, es un historiador cunha imaxe de estar adicado ás lendas e aos celtas, ou non?

—Falso. Agora ben, teño traballos para entender o sistema de representación de imaxes dos petroglifos: as pléiades, os abellóns, etc, que representan un horizonte cultural común en moitas partes de Europa. O meu método chámase “promptema” (grupo de evidencia relacionada), un profesor da Sorbona, Venceslas Kruta, bautizou o meu método como “arqueoloxía institucional”.

Nalgúns ambientes seique non es moi querido. Como vives iso?

—Na Historia xerarquízanse xéneros onde hai un montón de xente que está máis ou menos conforme coas cousas e non lles gusta remexer e que vaia alguén e poña as cousas patas para arriba, pero a Historia é ao revés: comprobar se os feitos son certos. A Historia é remexer, buscar sempre nova documentación, é revisión perpetua e continua.

Que significa o termo “mouro” na mitoloxía galega?

—Son seres sobrenaturais do imaxinario galego. A palabra moura é unha palabra celta que existe tamén en bretón e irlandés, estudado por lingüistas, non é que eu vexa celtas ata na sopa. Non son mouros africanos. En Galicia debaixo da terra hai un paraíso marabilloso onde hai ouro, casa, ríos e vacas máis grandes que as nosas, con animais branquísimos... son os elfos de Tolkien. As mouras son moi brancas cos cabelos de ouro, non hai dúbida en distinguilas, cunhas xoias valiosísimas. A moura cega coa súa beleza e fermosura. Os tipos que ían roubar nos túmulos non ían roubar só un tesouro, senón que ían entrar nunha fronteira sobrenatural. O mouro é unha persoa que favorece á xente, ten unha imaxe positiva e incluso a igrexa nunca puido convertelos en demos por moito que o intentou, porque os paisanos os aprezan. O mouro é legal, como lle fagas ben faiche rico, pero como o traizoes, mátate, cégate ou búscache a ruína, porque son xente de lei. A xente que ía roubarlle a un mouro ía con tanto medo que levaban a un crego, pero era tanto o temor que tiñan visións.

Un tema de actualidade e polémico: Os celtas en Galicia.

—Por que existe tal caos sobre o tema? Ben, Galicia era incontestablemente celta e sempre houbo esa tradición, incluídas estelas funerarias que se conservan perfectamente. En tempos de Murguía falábase da raza celta pero iso non era danino porque non se convertía á xente en xabrón, e para dicir que eramos máis chulos e tiñamos que ver con Irlanda e Bretaña e eramos europeos e os demais eran africanos, como distinción e darlle o toque rexionalista, que nin plantexaban cuestións nacionalistas. Trala Guerra Civil intentouse facer un movemento para a unidade de España mediante a reunificación. Decatáronse do importante que era a prehistoria e a arqueoloxía. Xuntáronse varios intelectuais do réxime de Franco, moi bos, como Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Alonso del Real e algún ferrolán como Montero Díaz. Atoparon que Roma unificara España e desenvolveron a  teoría de que os celtas eran altos e loiros e os íberos era baixos e morenos e que xuntos fixeran aos españois. Mandaron a Alonso del Real a Galicia para dicir que aquí non houbera celtas e que a nosa era unha cultura mediterránea. Os novos arqueólogos uníronse en torno a Alonso e fixeron os seus congresos ata que se descobren en Zaragoza unhas inscricións de lingua celta e xorden teorías como que o celta de Galicia vén de Aragón e tolerías así. En Galicia hai inscricións e imaxes dos petroglifos que son idénticas ás de toda a Europa Atlántica. Os nosos castros, forma de habitar a terra, hainos máis e mellores en Inglaterra. Os guerreiros dos castros son anteriores á conquista romana. etc. En fin, que nun momento dado dise que a cultura castrexa é a cultura propia dos galegos; que se os petroglifos nosos serían anteriores aos castros e todo iso, pero claro, os motivos dos nosos petroglifos están espallados por Gales, Irlanda, Bretaña ou Suíza... Créase unha cultura castrexa como feito diferencial galego, o cal é mentira. Nós pertencemos a una cultura céltica.

Qué é o celta desde unha visión actual?

—Ben, non conviña que os galegos foramos distintos do resto da poboación por motivos políticos ata que aparecen en Zaragoza esas inscricións celtas; entón eran outros os celtas e nós eramos celtas subordinados a eses poucos celtas que mandaban coa nosa xénese mediterránea. Ata aquí a impostura. Hoxe a cousa cambia e fálase de áreas culturais. Nós pertencemos a unha área cultural atlántica que no Neolítico ten unhas características que a fan visible, como se do románico ou o gótico falásemos porque é un estilo europeo. Aquí xa temos un estilo: dolmens con corredor, inscricións e gravados, un tipo de cerámica e uns elementos que nos permiten falar dunha área cultural europea atlántica homoxénea que abrangue desde as illas británicas e a fachada Atlántica ata Andalucía, como hai unha área cultural mediterránea, outra centroeuropea, etc. Os lingüistas observan que esas areas culturais correspóndense tamén con áreas linguísticas, xa máis evolucionadas posteriormente, nas idades do Bronce e do Ferro, no que seguen compartindo o aire de familia. É unha xente que está en contacto, hai barcos e comercios, trafica, fala, comunícase, fan contos... a xente circula e as ideas, obxectos e tradicións son semellantes. Á parte disto, hoxe para coñecer o pasado hai unha arma excelente que é a xenética. O profesor Ángel Carracedo, de Santiago, leva 30 anos facendo análises aos seus pacientes e confirma que os galegos son etnia de seu que leva moito máis dos 5.000 ou 7.000 anos vivindo no país, posiblemente desde o Paleolítico. Coidado, os celtas non son unha raza. Razas hainas e son inocentes, e non son mellores ou peores, pero hainas, negalas é unha estupidez, o grave é que unha queira ter a supremacía sobre as demais. O profesor Sykes, catedrático de Xenética de Oxford, publicou o ano pasado o seu traballo “The blood of the isles” (“O sangue das illas”) na que confirma que os ingleses e irlandeses proveñen do norte de España e de Galicia.

Por que teñen ese prestixio os celtas?

—Porque potencian moitos valores reais. A igualdade entre o home e a muller, incluso máis a muller, como dixo Estrabón, o amor á familia e á tradición... a forma de saber todo isto é a herdanza, a forma da propiedade: aquí non só herdan os homes, senón tamén as mulleres. O celta ten cousas que a sociedade actual non ten: as súas crenzas nas mouras das pedras, ver que cando paseas polo campo chégante historias dos teus antepasados, as pedras teñen historia. Mira Tom O´Neill, o editor de Asia do National Geographic: veu a San Andrés de Teixido facendo o camiño. Emocionouse tanto que escribiu un artigo no número de marzo de 2006 no que non deixa dúbidas: “Esta era la tierra celta de los vivos (...) Nada como la sensación de sentirse en casa”. El veu a Galicia como o parrulo feo do conto que faltaba no grupo dos cisnes. O celta non é un concepto racial senón cultural e a pregunta non é por que somos celtas, senón por que non somos celtas.

Para rematar, que opina un historiador antigo como ti do termo “Ferrolterra”?

—Que como dicía Álvaro Paradela, o seu inventor, é una carallada. Temos topónimos como Trasancos, temos Bezoucos, temos Labacengos e francamente non facía falta inventarse nada.

Diario de Ferrol, suplemento Nordesía, 12 de agosto de 2007

 

Más informacióen en: http://www.diariodeferrol.com


No hay imágenes relacionadas.

Comentarios

Tijera Pulsa este icono si opinas que la información está fuera de lugar, no tiene rigor o es de nulo interés.
Tu único clic no la borarrá, pero contribuirá a que la sabiduría del grupo pueda funcionar correctamente.


 1. #1 Ivannovic 17 de ago. 2007

  Brigantinus... reza un dicho:

  "El pueblo que olvida su pasado, esta destinado a repetirlo"

  Asim que... Si no te la vas a dar de una manera te la vas a daras de otra, ¿cuál elijes?

 2. #2 candalin 27 de ago. 2007

  "No recuerdo ahora si había visto algo similar en el caso germánico, o simplemente ahora me esta fallando la memoria". Podría referirse Vd. quizás a la troncalidad.

  En todo caso, me gustaría conocer las limitaciones de la mujer respecto de los bienes inmuebles a que se refiere Brigantinus, me parece que respecto de estos últimos no existe diferencias, aunque sólo sea por el hecho de no quedar excluida de la linéa troncal y las reservas pueden constituirse tanto del lado del lado de la línea femenina como la masculina.

  Respecto del debate acerca de las facultades sucesorias de la mujer, me parece un tanto artificioso. Tanto en uno como en otro caso existían unas limitaciones muy grandes y sólo como consecuencia de desarrollos posteriores es cuando se reconoce cierto protagonismo. Más trascedente es el tema de la dote que si es reflejo de una distinta visión de las cosas. El hecho de que en el derecho germánico, (morgengabe), sea el marido quien haga aportación de aquella, demuestra una desvinculación de la suerte de la mujer por el grupo familiar originario de la mujer y una sumisión completa a la gens masculina. Se puede apreciar en este punto que el derecho germánico tiende a la desaparición de los vínculos de identidad femeninos. Otro tanto, cabe decir con el sistema de comunidad de bienes, (no necesariamente beneficioso para la mujer sino más bien todo lo contrario), así como el desconocimiento de los parafrenales.

  En resumen una distinta visión de las cosas, no necesariamente favorable para la mujer.

 3. #3 levis-traussgiro 02 de sep. 2007

   

   

  -"Comentario más propio del x-presate"

  Como otros de Brigantino y otra gente antes.

  -"No aporta nada al debate"

  Tampoco la ultima intervención de Brigantino, que ademas es una respuesta a mi intervención, que ya no esta y por lo tanto no tienen sentido mantener. Ademas constituye un agravio comparativo hacia mi persona, porque todos los mensajes son unicamente mios, algunos en respuesta a alusiones personales a mi ( Brigantinus
  martes, 28 de agosto de 2007 a las 09:56 y Brigantinus
  martes, 28 de agosto de 2007 a las 17:00). Por cierto en uno de los mensajes eliminados creo que explicaba que en uno de los mensajes Brigantino "ponía palabras en mi bocas", o mejor dicho respondía a argumentos que no eran los mios.

  Creo que si se quiere ser constructivos deberíamos eliminar simplemente tanto mis intervenciones como las de Brigantino a tal efecto: Pero solo se han eliminados las mias y por lo tanto se da una visión sesgada -falseada- de nuestra discusión. Me importa poco si esto -lo consideras- "más propio del expresate" o de donde. Pero creo que una explicación aquí y por mi parte, ante la posibilidad que me habeis negado de darla es al menos procedente.

  Por cierto, abministrador, lo del yodo es para las heridas (desinfectante) por si no se había dado cuenta. Se llama ironía y antes se uso contra mi, por lo tanto creo que me veo capacitado para usarla. Otra cosa es que al afectado le moleste, o como se podría decir le "escueza", pero ya lo decía la canción: "Manolete si no sabes torear pá que te metes". Pero bueno creo que al respecto ni el administrador ni Brigantino han sido capaces de entender nada al respecto, yo pensaba que hablaba con personas inteligentes ... o casi.

   

  -"No se admiten ataques personales" Bien yo creo que esa intervención no es tan ataque personal como decir: "Ese argumento déjaleso a los chavales de Primaria (o a determinados gurús radiofónicos)". Si eso no es ataque personal, por favor, que baje Dios y lo vea.

  "Bájate de la parra, anda." Eso tampoco es un ataque personal supongo, nooooo!!!

  Si hablamos de reciprocidad, de equivalencia eso tambien debería ser eliminado y no solo los mensajes de una parte. Sino podemos sacar la equivocada impresión de que se actua con cierto favoritismo. Y no creo que esto sea un "ataque personal" hacia el abministrados, aunque a él obviamente esto le molestara.

  Pero ese no es mi problema. Al él le compete mantener un equilibrio no inclinar la valanza, esa se inclina sola.

  Creo que ha habido personas que han dicho cosas más fuertes que las que yo dije, de hecho no creo, ni acabo de ver donde esta esa "fuerza".

  De nuevo me reitero en que ni esta intervención ni las anteriores contestandome supuestamente de Brigantino "aportan nada al debate" y por tanto creo que lo mejor que puede hacer el abministrador, si le da la gana, es dejar la cosas en su justo termino y eliminarnos a ambos y no solo a mi desde el "Brigantinus
  martes, 28 de agosto de 2007" hasta ahora. No creo que sea muy complicado al respecto dejar de añadir despues una nota con algunas cosas que se decían sobre el morgengabe.

   

  -"El bilingüismo -da igual de qué dos idiomas estemos hablando- no es excusa para justificar faltas de ortografía. Ese argumento déjaleso a los chavales de Primaria (o a determinados gurús radiofónicos)."

  Brigantino no es una escusa, simplemente te digo porque las cometo en mi caso, no se en el tuyo o en el de otro.

  Por otro lado yo no he dicho que no fueras bilingüe, sino todo lo contrario que creia que como yo lo eras, de hay tus problemas para comprender lo que te decía: Esto, para el administrador, se llama ironía y Brigantino hasta ahora la ha usada y de manera menos "fina" más directa. Yo parece que no puedo.

  Mi segundo argumento en esa explicación simplemente era que escudarse no en tus argumentos, Brigantino, sino en mis faltas de ortografía, eso es algo que solo a mi te preocupa (creo que no te han hecho de la academia de la lengua, verdad), me parece simplemente querer tomar el pelo a la gente. y para eso vetelo a tomar a quien necesite una permanente majo (soy duro pero con razón)

  Sobre la diferencia "derecho romano/derecho latino" en fin, pues vale mi argumento no esta expresado bien. Lo de que no me entiendas, no "ESO ES UNA MENTIRA COMO UNA CATEDRAL, TROLEIRO". Te lo puedo decir más alto, no más claro y tu, Brigantino, sabes que tengo razón.

   pero en la lógica de "el lenguaje es para entenderse" que espuese en una de mis intervenciones eliminadas creo que no me quieres entender más que no entenderme. Los romanos hablaban romano o latin, supongo que en el Diccionario de Derecho las frases se mantienen en latin, yo no se si existe algo llamado derecho latino distinto del derecho romano, creo que en algun manual de derecho romano, el de Ricobbono u otro, hablan alguna vez del derecho latino por derecho de los latinos, quizas sería decir mejor romano porque obviamente no son lo mismo.

  Creo que simplemente si me quiere entender, Brigantino, me entendera pero parece que no quiere o no puede querer entenderme.

   

   


   


   

   

   

 4. #4 levis-traussgiro 02 de sep. 2007

  Creo que he accidentalmente solicitado tijera para algun comentario anterior al de Brigantinus
  martes, 28 de agosto de 2007 a las 09:56,  por cierto y por si alguien malinterpreta (el de siempre en realidad) tambien pedi tijera para mi comentario el que genero esa respuesta. Entiendase/malentiendase  como se quiera.

  Ahora ya puedes molestarte en corregirme (no me merezco tantas molestias, hombre) la ortografía, palabra por palabra, para tener tema de conversación o algun argumento. Tu mismo

 5. Hay 4 comentarios.
  1

Si te registras como usuario, podrás añadir comentarios a este artículo.

Volver arriba